برگزاری دوره آموزشی موتور گیربکس پراید ویژه سربازان نظام وظیفه نیروی انتظامی

برگزاری دوره آموزشی موتور گیربکس پراید ویژه سربازان نظام وظیفه نیروی انتظامی

27/1398/05 45 بازدید

برگزاری دوره آموزشی موتور گیربکس پراید ویژه سربازان نظام وظیفه نیروی انتظامی

نشست همکاری با آقای مهندس کریمی مدیر عامل شرکت خودرو سازی خصوصی یزد

نشست همکاری با آقای مهندس کریمی مدیر عامل شرکت خودرو سازی خصوصی یزد

1398/05/24 44 بازدید

نشست همکاری با آقای مهندس کریمی مدیر عامل شرکت خودرو سازی خصوصی یزد

برگزاری کلاس آموزشی نصب و راه اندازی پکیج و دیک چگالشی با همکاری بخش خصوصی

برگزاری کلاس آموزشی نصب و راه اندازی پکیج و دیک چگالشی با همکاری بخش خصوصی

1398/05/23 25 بازدید

برگزاری کلاس آموزشی نصب و راه اندازی پکیج و دیک چگالشی با همکاری بخش خصوصی

برگزاری آزمون پژوهشکده بیمه

برگزاری آزمون پژوهشکده بیمه

1398/05/17 38 بازدید

برگزاری آزمون پژوهشکده بیمه