جلسه هم اندیشی درخصوص ایجاد دپارتمان تخصصی صنعت ساختمان

جلسه هم اندیشی درخصوص ایجاد دپارتمان تخصصی صنعت ساختمان

1399/03/19 80 بازدید

جلسه مدیریت شورای مرکز

جلسه مدیریت شورای مرکز

27/1399/02 129 بازدید

افتتاح پروژه کارگاه آموزشی شرکت ملی گازایران

افتتاح پروژه کارگاه آموزشی شرکت ملی گازایران

1398/11/16 240 بازدید

دوره آموزشی آشنایی با مواد مخدر جدید ویژه کارمندان و کارآموزان

دوره آموزشی آشنایی با مواد مخدر جدید ویژه کارمندان و کارآموزان

08/1398/11 214 بازدید