جلسه مدیریت شورای مرکز

جلسه مدیریت شورای مرکز

27/1399/02 22 بازدید

افتتاح پروژه کارگاه آموزشی شرکت ملی گازایران

افتتاح پروژه کارگاه آموزشی شرکت ملی گازایران

1398/11/16 111 بازدید

دوره آموزشی آشنایی با مواد مخدر جدید ویژه کارمندان و کارآموزان

دوره آموزشی آشنایی با مواد مخدر جدید ویژه کارمندان و کارآموزان

08/1398/11 97 بازدید

کلاس آموزشی اطفاء حریق

کلاس آموزشی اطفاء حریق

1398/11/06 100 بازدید