تعامل باصنایع-شعله گستران غرب افروز-درخصوص برگزاری دوره های آموزشی تاسیسات

تعامل باصنایع-شعله گستران غرب افروز-درخصوص برگزاری دوره های آموزشی تاسیسات

1398/07/20 5 بازدید

جلسه با اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی شهرستان یزد

جلسه با اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی شهرستان یزد

1398/07/03 38 بازدید

جلسه هم اندیشی مرکز با کانون انجمن های صنفی آموزشگاههای آزاد  و نمایندگان کانون در  هیئت نظارت استان یزد

جلسه هم اندیشی مرکز با کانون انجمن های صنفی آموزشگاههای آزاد و نمایندگان کانون در هیئت نظارت استان یزد

1398/06/27 45 بازدید

بازدید و نشست فرمانده پادگان شهید صدوقی از کارگاه های آموزشی مرکز یک یزد

بازدید و نشست فرمانده پادگان شهید صدوقی از کارگاه های آموزشی مرکز یک یزد

1398/06/21 44 بازدید

بازدید و نشست فرمانده پادگان شهید صدوقی از کارگاه های آموزشی مرکز یک یزد