برگزاری دوره آموزشی موتور گیربکس پراید ویژه سربازان نظام وظیفه نیروی انتظامی

برگزاری دوره آموزشی موتور گیربکس پراید ویژه سربازان نظام وظیفه نیروی انتظامی

سه شنبه 5 شهريور 1398 و ساعت 08:54:37 229

برگزاری دوره آموزشی موتور گیربکس پراید ویژه سربازان نظام وظیفه نیروی انتظامی