جلسه طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو های مسلح-سپاه الغدیر یزد- و آیین اهداء لوح تقدیر به رئیس و کارشناس آموزش و مربیان مرکز فنی و حرفه ای
1398/03/01

بهاری جو، رئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای آیت ا... خامنه ای یزد: ازبرگزاری جلسه طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح-سپاه الغدیر یزد-و آیین اهداء لوح تقدیر به عوامل اجرائی -رئیس و کارشناس آموزش و مربیان مرکز-فنی وحرفه ای خبرداد.

برگزاری آزمون های هماهنگ مرحله اول 1398
1398/02/07

بهاری جو، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آیت ا... خامنه ای یزد: به ارائه گزارش برگزاری آزمون های هماهنگ مرحله اول 1398 پرداخت.

بازدید دانش آموزان و دانشجویان ازکارگاه های آموزشی-2 لغایت 11 اردیبهشت -
1398/02/04

\r\nبهاری جو، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آیت ا... خامنه ای یزد: از بازدید دانش آموزان و دانشجویان ازکارگاه های آموزشی در هفته مشاغل خبر داد. \r\n

برگزاری دوره های تخصصی موتور گیربکس پژو 405،206 وپارس16سوپاپ
15/1397/12

بهاری جو، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آیت ا... خامنه ای یزد: از برگزاری دوره های تخصصی موتور گیربکس پژو 405، 206 وپارس16سوپاپ خبر داد.

      انتقال کارگاه upvcجهت آماده سازی کارگاه -امدادگر حوادث- شرکت گاز در قالب تفاهم نامه
انتقال کارگاه upvcجهت آماده سازی کارگاه -امدادگر حوادث- شرکت گاز در قالب تفاهم نامه
طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو های  مسلح و اهدا لوح تقدیر به رئیس ، کارشناس آموزش و مربیان مرکز
طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو های مسلح و اهدا لوح تقدیر به رئیس ، کارشناس آموزش و مربیان مرکز
جلسه آموزش های دورن محله ای نهضت سواد آموزی ناحیه 2 یزد
جلسه آموزش های دورن محله ای نهضت سواد آموزی ناحیه 2 یزد
اشتغال کارآموزان معلول آموزش دیده فنی و حرفه ای  در کارگاه حمایتی دنیای خاص
اشتغال کارآموزان معلول آموزش دیده فنی و حرفه ای در کارگاه حمایتی دنیای خاص
برگزاری کارگاه آموزش آشنائی با مواد مخدر جدید و راههای مبارزه با آن
برگزاری کارگاه آموزش آشنائی با مواد مخدر جدید و راههای مبارزه با آن