جلسه طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو های مسلح-سپاه الغدیر یزد- و آیین اهداء لوح تقدیر به رئیس و کارشناس آموزش و مربیان مرکز فنی و حرفه ای
1398/03/01

بهاری جو، رئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای آیت ا... خامنه ای یزد: ازبرگزاری جلسه طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح-سپاه الغدیر یزد-و آیین اهداء لوح تقدیر به عوامل اجرائی -رئیس و کارشناس آموزش و مربیان مرکز-فنی وحرفه ای خبرداد.

برگزاری آزمون های هماهنگ مرحله اول 1398
1398/02/07

بهاری جو، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آیت ا... خامنه ای یزد: به ارائه گزارش برگزاری آزمون های هماهنگ مرحله اول 1398 پرداخت.

بازدید دانش آموزان و دانشجویان ازکارگاه های آموزشی-2 لغایت 11 اردیبهشت -
1398/02/04

\r\nبهاری جو، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آیت ا... خامنه ای یزد: از بازدید دانش آموزان و دانشجویان ازکارگاه های آموزشی در هفته مشاغل خبر داد. \r\n

برگزاری دوره های تخصصی موتور گیربکس پژو 405،206 وپارس16سوپاپ
15/1397/12

بهاری جو، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آیت ا... خامنه ای یزد: از برگزاری دوره های تخصصی موتور گیربکس پژو 405، 206 وپارس16سوپاپ خبر داد.

برگزاری آزمون های هماهنگ مرحله دوم  1398
برگزاری آزمون های هماهنگ مرحله دوم 1398
      انتقال کارگاه upvcجهت آماده سازی کارگاه -امدادگر حوادث- شرکت گاز در قالب تفاهم نامه
انتقال کارگاه upvcجهت آماده سازی کارگاه -امدادگر حوادث- شرکت گاز در قالب تفاهم نامه
طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو های  مسلح و اهدا لوح تقدیر به رئیس ، کارشناس آموزش و مربیان مرکز
طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو های مسلح و اهدا لوح تقدیر به رئیس ، کارشناس آموزش و مربیان مرکز
جلسه آموزش های دورن محله ای نهضت سواد آموزی ناحیه 2 یزد
جلسه آموزش های دورن محله ای نهضت سواد آموزی ناحیه 2 یزد
اشتغال کارآموزان معلول آموزش دیده فنی و حرفه ای  در کارگاه حمایتی دنیای خاص
اشتغال کارآموزان معلول آموزش دیده فنی و حرفه ای در کارگاه حمایتی دنیای خاص